රාජ්‍ය ඇමති ධූරයකට නොසතුටින් විජේදාස රාජපක්ෂ ඇබ්සන්ට්

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

අද මහනුවර මගුල් මඩුවේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඒක්ව නොසිටි අතර ඔහුට ලැබෙන්නට නියමිතව සිටි රාජ්‍ය ඇමති ධූරයට නොසතුටින් ඒසේ කර ඇති බවට වාර්තා පළව තිබේ.
  Read More>>