චන්ද්‍රිකා මැතිනියගේ උපන්දිනය මුණුපුරු මිණිපිරියන් එක්ක

Friday, June 30, 2017 , 0 Comments

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනපතිනියගේ 72 වන ජන්ම දිනය ඊයේ 29 ට යෙදී තිබුණ අතර ඇය මුනුබුරු මිනිපිරියන් සමග ගත් අලංකාර ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබුණි.