පැරදුණ එජාපයේ සුපුරුදු නායක අවුල යළි කරළියට

Monday, August 10, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණයේදී අන්ත පරාජයක් ලත් එජාපයේ නායකත්වය සඳහා යළිත් මත ගැටුම් ඇති වී තිබේ.
එජාප උප නායක රවී කරුණානායක, ජාතික සංවිධායක නවින් දිසානායක හා වජිර අබේවර්ධන යන මහත්වරුන් නායකත්වය සඳහා තම තමන් සුදුසු බව ඔවුන් විසින්ම හදුන්ව දෙමින් සිටින අතර අබේවර්ධන
  Read More>>