අතුරුදන්ව සිට තමන්ට මන්ත්‍රීකම ඉල්ලා ලියුම් ගැසූ අපේ ජනබල පක්ෂයේ මහ ලේකම් හිමියන්ගේ කපටි හැසිරීම

Monday, August 10, 2020 0 Comments

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට නම් කරන්නැයි දැනුම් දී තිබියදී මධ්‍යම කාරක සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව එම මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා තමන්ගේ නම යෝජනා කරමින් මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක් ලියා යැවූ අපේ ජනබල පක්ෂයේ මහලේකම් හිමිගේ කපටි හැසිරීම දැඩිව හෙළා දකිනවා යැයි අපේ ජන බල පක්ෂ සභාපති
  Read More>>