දවසකට පස්සෙ ගැණපු පත්‍රිකා ගැන සැකයක් තියනවා – වෙල්ගම

Monday, August 10, 2020 0 Comments


තමන් කිසිඳු දිනක පොදු ජන පෙරමුණට හෝ රාජපක්ෂලා සිටින තැනකට හෝ නොයන බව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.
  Read More>>