තරඟ වැදුණු කලාකරුවන් 6 ක් පරාදයි

Monday, August 10, 2020 0 Comments

මෙවර මහ මැතිවරණයට විවිධ දේශපාලන පක්‍ෂවලින් කලාකරුවන් හා කලාකාරිණියන් දහදෙනකු තරග කළ අතර ඔවුන් අතුරින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූයේ සිවුදෙනකු පමණි.තරග කළ කලාකරුවන් අතුරින්
  Read More>>