නගරාධිපතිගේ අතුරුදන්වීම හා ජොන්ස්ටන්ගේ මයිල් කතාව අතර සම්බන්ධය ගැන විමර්ශනයක්

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

කුරුණෑගල බුවනෙක හෝටලය නමින්  පැවති කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ලට හානි කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාගේ මයිල් ගසකට හානියක් වීමට ඉඩ නොදෙන බවට
දේශපාලනඥ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි
  Read More>>