නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරයට ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස මොනරාගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේත්තු මන්ත්‍රී ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා පත්කෙරෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

  Read More>>