එජාප නායකත්වයට නම් 4ක්

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය දිගටම රැදී සිටීමට අදහසක් නැති හෙයින් නව නායකත්වය සඳහා සුදුසු නමක් යෝජනා කරන්නැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එජාප ජ්‍යෙෂ්ඨන්ට ඊයේ  (10) දැනුම් දුන්නේය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ හමුව  එජාප නායක රනිල්
  Read More>>