කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් කඩාවැටී මහරගම පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට

Friday, August 14, 2020 0 Comments

මහරගම, අඹගහපුර සමාධි මාවතේ නිවසක කොන්ක්‍රීට්වලින් ඉදිකළ ඉස්තෝප්පුවක් අනාරක්ෂිත ලෙස කඩා ඉවත් කිරීමට යාමේදී කොන්ක්‍රීට් තටුවක් කඩා වැටී එහි සිටි කම්කරුවෙකු එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්‍ෂයට පත්ව ඇති බව මහරගම පොලීසිය පවසයි.
  Read More>>