අධි ශීතකරණයක් නැතිව ලක්ෂ 6ක අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් ගෙනගිහින් මාට්ටු

Friday, August 14, 2020 0 Comments

නියමිත උෂ්ණත්ව ප‍්‍රමාණය නොමැති පරිභෝජනයට නුසුදුසු රුපියල් ලක්ෂ හයක් පමණ වටිනා ආහාර තොගයක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයකු පෙර්දා (12) අත්අඩංගුවට ගත් බව මතුගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය පවසයි.
  Read More>>