කාන්තා ඇඟ සපත්තුවෙන් වීඩියෝ කළැයි තැපැල් සේවක රිමාන්ඩ්

Friday, August 14, 2020 0 Comments

පත්තුවක ජංගම දුරකතන කැමරාවක් රැඳවිය හැකි ආකාරයට සකස් කර එහි දුරකතනය රඳවා කාන්තාවන්ගේ රහස්‍ය ප්‍රදේශ වීඩියෝ ගත කළ බව කියන තැපැල් ලියුම් බෙදන්නා 24 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයේ තබන ලෙසට ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා ඉකුත් 11 වැනිදා නියම කළේය.
මීරිගම, හකුරුකුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි
  Read More>>