නි: කතානායක ධූරයට සියඹලාපිටිය

Friday, August 14, 2020 0 Comments

හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා වශයෙන් පත් කෙරෙනු ඇතැයි රජයේ  ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. සියඹලාපිටිය මහතා පසුගිය මහ මැතිවරණයේ දී
  Read More>>