දක්ෂිණ අධිවේගය ගල් කඩද්දී හානි සිදුවූ නිවාස වලට වන්දි ගද්දී උණුසුම් තත්ත්වයක්

Friday, August 14, 2020 0 Comments


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සඳහා කළු ගල් කැඩීම හේතුවෙන් හානි සිදු වූ සිය නිවාස සදහා වන්දි මුදලක් නොලබු බව පවසමිත් අගුණුකොලපැලැස්ස ජදුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජනතාව අදාළ ඉදිකිරීම් සිදු කළ චීන සමාගමකට අයත් ව්‍යාපෘති කාර්යාලයට ඊයේ (13දා) පැමිණීමත් සමග දැඩි නොසන්සුන්තාවක් ඇති විය.

  Read More>>