රූපවාහිනී නිවේදකයින් වන නිරෝෂන් එළියේ සංජීව ඇතුලේ

Friday, August 07, 2020 0 Comments

මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජනපෙරමුණෙන් මාතරට තරග වැදුණ හිටපු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්නට මනාප මදිවීම නිසා පාර්ලිමේන්තු අසුනක් ලබාගැනීමට නොහැකි වී ගියේය.
  Read More>>