ඕෂධී එළියට - ගීතා උද්දික ඇතුළට

Friday, August 07, 2020 0 Comments

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයට තරග වැදුණ රංගන ශිල්පීන් අතර කතා බහට ලක්වූ චරිතයක් වූයේ ටෙලිනාට්‍ය ශිල්පිණී  ඕෂධී හේවාමද්දුමයි. ඇයට මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට යාමට අවස්ථාව උදාවූයේ නැත.
  Read More>>