මරණ දඩුවම නියමවූ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර රත්නපුරේ දෙවැනියා

Friday, August 07, 2020 0 Comments

පසුගිය සතියේ අධිකරණය මගින් වෙඩි තබා පුද්ගල ඝාතනයක් සිදු කිරීමට මරණඛ දඩුවම නියමවූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර නොහොත් චොකා මල්ලි
  Read More>>