කොළඹ වරායේ පර්යන්ත තුනේම සේවකයන් වැඩවර්ජනයක

Saturday, August 01, 2020 0 Comments

කොළඹ වාරයේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියානු සමාගමකට ලබාදීමට විරෝධය පළකරමින් ආරම්භ වූ විරෝධතා ව්‍යාපාරය ඊයේ (31) දිනය වනවිට තව තවත් දැඩි කරමින් කොළඹ වරායේ පර්යන්ත තුනේම කටයුතු නතර කළ බව වෘත්තීය සමිති නිවේදනය කර සිටියේය.

  Read More>>