කොරල් පර වලට ඇති ආසාව නිසා ලන්ඩන් නිවස විකුණා අප්‍රිකානු දූපතක පදිංචියට ආ පවුලේ කතාව

Saturday, August 01, 2020 0 Comments

දුර ඈත දූපතක හිරිගල් වැටිය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ලොව කුඩාම පරිසර සංරක්ෂිතය ඇරඹීමට එක් බ්‍රිතාන්‍ය පවුලක් තම සුව පහසු නාගරික ජීවිතය අතහැර තිබෙන අතර ලන්ඩනයේ පිහිටි ඔවුන්ගේ නිවස විකුණා තිබේ.
කැරොලිනා සහ බැරී සීත් ඔවුන්ගේ කුඩා දියණියන් දෙදෙනාද සමඟ සීෂෙල්ස්හී පිහිටා තිබෙන අඩි 1300ක් සහ අඩු 980ක් දිගින් හා පළලින් යුත් කුඩා දූපතකට යෑමට සූදානමින් සිටින බව
  Read More>>