බ්‍රසීල ජනපති බිරිඳට කොරෝනා

Saturday, August 01, 2020 0 Comments

බ්‍රසීල ජනපති බොල්සොනාරෝගේ භාර්යාව සහ තවත් අමාත්‍යවරයෙකුට කොරෝනාවෛරසය ආසාදනය වී
ඇතැයි තහවුරු වී තිබේ.

  Read More>>