දෝනි ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව විසින් මෙහෙයවනු ලබන ප්‍රධානම තරගාවලි තුනේදීම ලෝක කුසලාන
දිනාගත් එකම නායකයා බවට පත්වූ මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි සියලුම ආකාරයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්
විශ්‍රාම ලබාගන්නා බව ඊයේ (15 වැනිදා) නිවේදනය කළේය.

  Read More>>