කොරෝනා සමයේ තැපෑලෙන් ආ වැරදි බෙහෙත් බිව් සිසුවෙකු අන්ධවෙලා

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

පස්මාරය සඳහා මීරිගම මූලික රෝහලෙන් ලබාදුන් ඖෂධ හේතුවෙන් පෙනීම අහිමි වූ පුවතක් ගම්පහ කල්එළිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.
16 හැවිරිදි වියේ පසුවන ලෙනින් නිරෝෂන් ජීවත්වන්නේ ගම්පහ කල්එළිය වැවහේන්වත්ත ප්‍රදේශයේය.
  Read More>>