කුරුණෑගල පුරපති අල්ලන්න පොලිස් කණ්ඩායම් හයක්

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

බුවනෙක හෝටලය නමින් පවත්වාගෙන ගිය කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ලට හානිකිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතා, නගර සභා නිලධාරීන් තිදෙනා හා බැකෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ  පොලිස් කණ්ඩායම් 6ක්
  Read More>>