මළත් මම ඡන්දය දානවා කියූ තාත්තා ඇත්තටම ඡන්ද පොළේදී මළා

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

“අපි තාත්තට කිව්වා තාත්තා ඉන්නේ අසනීපයෙන්, තාත්තට අමාරුයිනේ. ඒ නිසා ඡන්දය දාන්න යන්න එපා කියලා. තාත්තා ඒ පාර කිව්වා මම මළත් කොහොම හරි මගේ ඡන්දය දානවා කියලා. තාත්තා ඡන්ද පොළට ගියා" යැයි ඊයේ (5) පානදුර බෙක්කේගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී හදිසියේ මියගිය 81 හැවිරිදි මිනුවන්පිටියගේ
  Read More>>