අංගොඩ ලොක්කා ඉන්දියාවේ රැඳී සිටි නිවස ප්‍රදීප් සිං ලෙස පෙනී සිටි ඡායාරූපය හඳුනාගනී

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

න්දියාවේ කොයිම්බතූර්හිදී මියගිය අංගොඩ ලොක්කා හෙවත් මද්දුමගේ ලසන්ත චන්දන පෙරේරා සම්බන්ධයෙන් DNA පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන ඔහුගේ ලේ ඥාතීන් යොදා ගැනීමට ඉන්දීය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුවී තිබේ.
ඉන්දියාවේදී ප්‍රදීප් සිං ලෙස ඔහු පෙනී සිට ඇති අතර එම හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූපයද දැන් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.
  Read More>>