හොර වෙදෙක් කරාපිටිය රෝහල් සායනයේදී කතගේ ලක්ෂ 3ක රන්බඩුවලට විදලා

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයකු කරාපිටිය රෝහලේ සායනයකට පැමිණි කාන්තාවක රවටා ඇයගේ රුපියල් තුන්ලක්ෂ විසිපන් දහසක් පමණ වටිනා රන් ආහරණ සොරකම් කරගෙන ගොස් ඇතැයි ගාල්ල පොලිසිය පවසයි. අක්මීමන ප්‍රදේශයේ කාත්තාවක සැමියාගේ වකුගඩු රෝගයට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා
  Read More>>