මාලක සිල්වාට පැය 12 න් ඇප

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින් සිල්වා මහතාගේ පුත් මාලක සිල්වා ඊයේ (11) දින රාත්‍රී පොලිසියට භාරවීමෙන් පසු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුන අතර ඔහු අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව දහවල් ඇප මත මුදාහැරුණු බව පොලිසිය සදහන් කරයි.
  Read More>>