සී.අයි.ඩී.වෙස්ගත් එක්දරු පියා පෙම්වතා එළවා සිසුවියට අතවර කරලා

Monday, July 27, 2020 0 Comments

උසස් පෙළ පත්තියක ඉගෙනුම ලබන පාසල් සිසුවියක් සිය පෙම්වතා සමග කතාබස් කරමින් සිටියදී පෙම් යුවළ අසලට පැමිණ ඇති පුද්ගලයකු තමන් රහස් පොලිසියේ නිලධාරියකු යැයි පවසා පෙම් යුවළ බිය ගන්වා
  Read More>>