සහරාන්ගේ මස්සිනා සී.අයි.ඩී ඔත්තුකරුවන් ලෙස යොදාගත්තේ නිලධාරීන් දැනුවත්වලු

Friday, July 24, 2020 0 Comments

“සහරාන් හෂීම්" ගේ මස්සිනා වන අන්යාර් සහ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයේ සැකකරුවකු වන ආමි  මොහිදීන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරුකරුවන් ලෙස යොදාගෙන සිටීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරින් දැනුවත්ව සිටි යැයි උපපොලිස් පරික්ෂක ඩයස් පද්මසිරි (විශ්‍රාමික) මහතා පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර
  Read More>>