කොට්ටාවේ කෑම කඩ සෝදිසියෙන් වැඩ ගොඩක් එළියට

Friday, July 24, 2020 0 Comments

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් කොට්ටාව නගරයේදී ඉකුත් 22 වැනිදා රාත්‍රී, සිදුකළ හදිසි ආහාර වැටලීමකදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවින් තොර, මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කළ ස්ථාන තිහක් වටලා, ඉන් ස්ථාන අටකට රතු නිවේදන නිකුත් කොට අලෙවිසල් හයකට එරෙහිව අධිකරණයේ නඩු පැවරූ බව, මහරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පවසයි.

  Read More>>