ගංජා ජාවාරමා 'මැක්කා' නුගේගොඩ ගුවන් පාලම අසලදී හසුවෙයි

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

නුගේගොඩ ගුවන් පාලම අසලදී රුපියල් ලක්ෂ හතරකට අධික වටිනාකමින් යුත් කේරළ ගංජා කිලෝ දෙකයි ග්‍රෑම් දෙසියපනහක් සමග පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව නුගේගොඩ කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන ඒකකය පවසයි.
  Read More>>