අප්‍රිකාවේ බ්‍රසීලයේ ඇමතිවරු රැසකට කොරෝනා

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා ආසාදනය වූ දකුණු අප්‍රිකාවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා රෝහල්ගත කර ඇතැයි එරට ජනාධිපති සිරිල් රැමපෝසා පවසයි. ඒ අනුව එරට රැකියා සහ කම්කරු අමාත්‍ය තෙම්බෙලානි න්ෂෙසි සහ පතල් සම්පත් අමාත්‍ය ශ්වේදේ මාන්ටේෂේ මෙම අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනාය. පසුගිය සතියේදී ඔවුන් නව
  Read More>>