විභාගයට සූදානම්ව සිටි බාල දැරියට විවාහයට රුකුල් දුන්නැයි මව පියා අත්අඩංගුවට

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

දාහත් හැවිරිදී බාල වයස්කාර දියණියට ඇයගේ පෙම්වතා බව කියන 26 හැවිරිදී තරුණයා සමග යෑමට ආධාර අනුබල දුන් බව කියන එම බාල වයස්කාර දැරියන්ගේ මව සහ පියා උහන පොලිසියේ නීලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් ඊයේ (22) අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.
  Read More>>