රාජසහා මණ්ඩප විනාශය නගරාධිපති දැනදැන කළ දෙයක් - නීතිපති නිර්දේශය

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

කුරුණෑගල "බුවනෙක හෝටලය” නමින් පැවැති ගොඩනැගිල්ලට අලාභානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ලබන 31 වැනිදාට පෙර සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ඊයේ (22) උපදෙස් ලබා දුන්නේ ය.
‘උරුම නගර සංවර්ධන' ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාස 06 ක කාලයක් තිස්සේ මෙම ගොඩනැගිල්ලේ
  Read More>>