69 ලක්ෂයක් ගෝඨාභයට ඡන්දය දුන්නේ ඇමතිලාට මයිල් ගැන උද්ධච්ච ප්‍රකාශ කරන්න නෙමෙයිලු

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට මේ රටේ හැට නව ලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දය දුන්නේ, "මයිලකටවත් අත තියන්න දෙන්නේ නැ ” යන ආකාරයෙන් ඇමතිවරුන්ට උද්ධච්ච ප්‍රකාශ සිදු කිරිමට නොවන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ඊයේ (22) පැවසීය.
  Read More>>