බෝතලේ විහාරයේ තරුණ හිමිනමකගේ සිරුර ළිඳකින් හමුවේ

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

බෝතලේ රාජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩ විසූ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේ නමකගේ සිරුර විහාර භූමියේ ළිඳක වැටී තිබියදී ඊයේ (27) සවස සොයාගත් බව මීරිගම පොලිසිය කියයි.
  Read More>>