උතුරු කොරියාවේ පළමු කොරෝනා ආසාදිතයාට සිදුවූ දේ

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනවල ආන්දෝලනාත්මක පුවතක් බවට පත්වෙමින් වාරතාවූ උතුරු කොරියාවේ පළමු ආසාදිතයා බව සැක කළ පුද්ගලයාට කෝවිඩ්-19 ආසාදනය වී නොතිබූ බව දකුණු කොරියාව මේ වනවිට පවසයි. පෙනෙන ආකාරයට මෙම පුද්ගලයා වසර 3කට පෙර උතුරු කොරියාවේ සිට දකුණු කොරියාවට පලා ගොස් තිබේ. නමුත් පසුගිය සතියේදී ඔහු නැවත උතුරු කොරියාවට පැමිණ ඇත. ඔහු මෙලෙස නැවත උතුරු කොරියාවට ගොස්
  Read More>>