හඳුනා නොගත් දළඹු විශේෂයක් නිසා දේශීය ළූණු වගාවට හානි

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

මෙතෙක් කාලයක් හඳුනා නොගත් දළඹු විශේෂයක් හේතුවෙන් දේශීය ලූනු වගාවට හානියක් සිදුවෙමින් පවතින බව කෘෂිකර්ම නිලධාරීහු පවසති. කහ පැහැති මෙම දළඹු විශේෂෙය දඹුල්ල කෘෂිකර්ම බල ප්‍රදේශයේ ගලේවෙල තෙන්නකෝන්පුර ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතෙකුගේ ලොකු ලූනු වගාවෙන් මුලින්ම 26දා පස්වරුවේ සොයා ගත් බව දඹුල්ල කෘෂිකර්ම සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ කාර්යාලයේ මූලස්ථාන කෘෂිකර්ම උපදේශක ඒ.එම්. බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.
  Read More>>