ඉරානයේ සිරවූ කථිකාචාරිනී කයිලි මුවර් නව සිරමැදිරියකට

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments


ඔත්තු බැලුවායයි වරදක් සම්බන්ධයෙන් ඉරානයේ වසර 10 ක සිර දඩුවමක් විඳිමින් සිටින බ්‍රිතාන්‍ය-ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තාවක වන කයිලි මුවර්-ගිල්බට් ගැන නැවතත් විදෙස් වාර්තා පළවන්නට පටන්ගෙන තිබේ. ඒ ඇයව කාන්තාරයේ කුප්‍රකට බන්ධනාගාරයකට මාරු කර යවා ඇති බව ඉරාන මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් සොයාගෙන තිබෙන තොරතුරු නිසාය.
  Read More>>