අභිරහස් ලෙස මියගිය අයකුගේ සිරුරක් රුක්මල්ගමින් හමුවෙයි

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments


කොට්ටාව, රුක්මල්ගම ප්‍රදේශයේ අභිරහස් ලෙස මියගිය පිරිමි මළ සිරුරක් පෙරේදා (26) කොට්ටාව පොලිසිය මගින් සොයාගනු ලැබීය. 
  Read More>>