අංගොඩ ලොක්කා මියගිය බවට තාම තහවුරු වී නැහැලු

Friday, July 24, 2020 0 Comments

සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජියකු වන අංගොඩ ලොක්කා නොහොත් ලසන්ත චන්දන පෙරේරා නැමැත්තා ඉන්දියාවේදී මියගිය බවට ප්‍රචාරය වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ අවධානය යොමුවී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තහවුරු වන නිල වාර්තා ලබා ගැනීමට අනෝන්‍ය තොරතුරු හුවමාරුව යටතේ
  Read More>>