දේශපාලනය දැන් සිදුවන්නේ කුමක්ද? -සතිඅන්ත වාර්තාව

Friday, July 24, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණයට තවත් ඇත්තේ සති දෙකකටත් අඩු කාලයකි. මැතිවරණ කොමිසම ලහි ලහියේ සූදානම් වන්නේ ඡන්ද විමසීම නිසි ක්‍රමවේදයට හා සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව පැවැත්වීමටය.

මේ අතර මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය පිළිබඳවද ඉකුත්දා මැතිවරණ කොමිසම කරුණු පැහැදිලි කළේය. ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේදී කොමිසම කීවේ වඩාත් නිවැරැදි වන්නේ හින්දු අරාබි ඉලක්කම් වලින් 1, 2 සලකුණු කරන ලෙසය. එහෙත් මෙවර මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කරන්නේ කතිරය (X) සලකුණු කර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම වඩාත් නිවැරැදි බවය. ඒ අනුව තමා කැමති දේශපාලන පක්‍ෂයේ නම සහ
  Read More>>