රජයේ නිලධාරීන් බව පවසා හයර් එකක් යන මුවාවෙන් රියදුරු ගැටගසා වැගන් ආර් එක කොල්ල කෑ අලිමොටා

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

සුගිය 18 වනදා බොරැල්ල කැම්බල් රථ ගාලේ සිට ගිරිඋල්ල ප්‍රදේශයට කුලී ගමනක් යාමට අවශ්‍ය බව දැන්වූ දෙන්නෙකු එම ගමන යන අතරවාරයේ මෝටර් රථයේ රියදුරා ලෙස කටයුතු කළ එහි හිමිකරු පාළු ස්ථානයක තනිකර දමා රථය පැහැරගෙන යාමේ පුවතක් වාර්තාවේ.
බොරැල්ලේ බන්ධනාගාරය අසළ කැම්බල් රථ ගාලෙන් මොවුන් රථය ලබාගෙන ඇත්තේ
  Read More>>