'මාව තමයි හොයන්නේ' පළා ගිය කොරෝනා රෝගියා රෝහල් සේවකයින්ට කියලා

Friday, July 24, 2020 0 Comments

IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අද අලුයම පළා ගිය පුද්ගලයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය අසලදී පළමුව දැක ඇත්තේ එහි සේවය කරනු ලබන සේවකයින් දෙදනෙකු බව
  Read More>>