ඕෂධීට නාම යෝජනා දුන්න බූරුවා කවුද ? - බැසිල් අසයි

Friday, July 24, 2020 0 Comments

සුගියදා බදුල්ලේ පැවති රැස්වීමකදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂිකා ඕෂධී හේවාමද්දුම කතාවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවට පිරිස යවද්දී පොදුජන පෙරමුණේ සිටින බූරුවන් හා අශ්වයින් අතරින් අශ්වයින් තෝරා යවන ලෙසය.
මෙම ප්‍රකාශය පළ කළ පසු
  Read More>>