වරක් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ පසුව නැවත ආසාදනයට ආරක්ෂාව මාස 3 යිලු

Friday, July 24, 2020 0 Comments

එක් වරක් කොරෝනා වෛසරය ආසාදනය වූ පසුව ඊට එරෙහිව ශරීරය තුළ වර්ධනය වන ප්‍රතිශක්තිකරණය මාස තුනක් වැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත නැවත නැති වී යා හැකි බව අලුත්ම ‍අධ්‍යයනයකින් පෙන්වා දී තිබේ.
කිංස් කොලේජ්හි පර්යේෂණයකට අනුව Covid-19 ආසාදිත බොහෝ පුද්ගලයන් තුළ රෝග ලක්ෂණ ඇති වී දින 10-15 ඇතුළත ඊට එරෙහි ප්‍රතිදේහමය ප්‍රතිචාරයක් දැකගත හැකි බව සඳහන්ය.
  Read More>>