මන්ත්‍රීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විමසා ෆේස්බුක් දැමීම නිසා උණුසුම් තත්වයක්

Friday, July 24, 2020 0 Comments


වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවකයකු ඔහුගේ මුහුණු පොතේ වැල්ලවාය සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ අධ්‍යපන සුදුසුකම විමසමින් පළකළ විස්තරයක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධතාවක් හා උණුසුම් තත්වයක් ඊයේ (23) පැවැති මාසික සහා වාරයේදි මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් එල්ල වූ අතර එම සේවකයා ගෙන්වා මන්ත්‍රිවරුන් ඉදිරියේ සමාව ගතයුතු බව මන්ත්‍රිවරු එකහඩින් කියා සිටියහ.
  Read More>>