මාස එකහමාරේ දරුවා නිවසේ තනිකර දවස් 6 කට ගෙදරින් පැනගිය මව

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

මාස එකහමාරක් පමණ වන තම කිරිකැටි දරුවා නිවසේ ඇඳ මත තියා තනිකර ගිය බව කියන දරුවාගේ මව දින හයකට පසු පෙරේදා (20) සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව කොස්මෝදර පොලිසිය කියයි.
  Read More>>