නිට්ටඹුවේ ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයේ දොස්තර සමඟ තරුණියෝ 5ක් තරුණයෝ 4ක් දැලේ

Friday, July 31, 2020 0 Comments

රජයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් මුවාවෙන් නිට්ටඹුව නගර මධ්‍යයේ පවත්වාගෙන ගිය ගබඩා  මධ්‍යස්ථානයක් ඊයේ (30)  දහවල් වටලා එහි සැකකාර වෛද්‍යවරයාත් ගබ්සාවක් සිදුකර ගැනීමට පැමිණි බව  කියන ගැබිනි තරුණියත් එහි රැදීසිටි තවත් තරුණියන් සිව්  දෙනකුත් ඔවුන් සමග පැමිණි  බව කියන
  Read More>>