මන්දකින් මියගිය කළු කොටියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ඕමල්පේ හිමියන් ඉදිරිපත්වේ

Friday, July 31, 2020 0 Comments

ක්ෂපාන වාලමලෙයි වතු යායේදි මන්දකට හසු වී මිය ගිය කළු කොටියා වෙනුවෙන් අගතියට පත් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් පෙනීසිටීමට ශ්‍රී බෝධි රාජ පදනමේ සභාපති ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝහිත හිමියන් සහ තවත් පාර්ශ්වයක් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම සලකා බැලීම ලබන මස 28 දින දක්වා කල් තැබීමට හැටන් දිසා විනිසුරු
  Read More>>